Verzamelde links over bedrijventerreinen.
Toon # 
# Web link Hits
1   Link   Bedrijventerreininformatie
De bedrijventerreininformatie op deze site zijn ontleend aan de Enquête Bedrijventerreinen die ETIN Adviseurs in opdracht van de Provincie Noord-Brabant jaarlijks houdt onder alle Brabantse gemeenten.
Ook in de andere Nederlandse provincies wordt een dergelijke inventarisatie jaarlijks gehouden. Het Directoraat Generaal Ruimte (ministerie van VROM) heeft met de provincies werkafspraken gemaakt om een gezamenlijk opgebouwde, uniforme en consistente, landelijke registratie van bedrijventerreinen te onderhouden. Deze registratie is bekend als het Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS).
1136
2   Link   Overschot
29 sept 2006 ‘De overheid moet nú ingrijpen om de ongebreidelde groei van bedrijventerreinen te stoppen,’ dat concludeert Willem Verhaak van Milieudefensie naar aanleiding van het vandaag verschenen rapport ‘Welvaart en leefomgeving’ van de planbureau’s RPB, CPB en MNP.
1144