Verzamelde links over de gemeente Helmond.
Toon # 
# Web link Hits
1   Link   Waterberging Diesdonk
Waterberging Diesdonk.
Richtlijnen voor de milieueffectrapportage.
1257
2   Link   Gebiedsvisie geledingszone Brouwhuis
Ten zuiden en oosten van de wijk Brouwhuis ligt een gebied dat de buffer vormt tussen de kern en het zuidelijk gelegen bedrijventerrein BZOB. Deze geledingszone heeft ook een functie als recreatief uitloopgebied voor de inwoners van Brouwhuis.
1266
3   Link   Algemeen Structuurplan
Het "Algemeen Structuurplan Helmond 2015" geeft het ruimtelijk beleid van Helmond, voor langere termijn, in hoofdlijnen weer voor het gemeentelijk grondgebied.
1209
4   Link   Milieuvisie
De Helmondse visie op het milieu is beschreven in de Strategische Milieuvisie 2007-2011 "Ruimte voor duurzaamheid". Deze visie beschrijft in grote lijnen hoe de gemeente de komende jaren om zal gaan met milieuaspecten zoals bodemverontreiniging, luchtkwaliteit, geluidshinder, afvalinzameling en energiebesparing.
1243
5   Link   Plan van aanpak Noordoost Corridor
Op initiatief van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat is er in de belangrijkste stedelijke regio's in Nederland onderzoek gedaan naar bereikbaarheidsproblemen. Uit dit onderzoek blijkt dat de bereikbaarheidsproblemen in onze regio groot zijn.
1227