Regionaal Structuurplan Regio Eindhoven.
Toon # 
# Web link Hits
1   Link   Regionaal Structuurplan Regio Eindhoven
Regionaal Structuurplan én Uitwerkingsplan Zuidoost-Brabant
De Regioraad van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) heeft op 7 december 2004 het Regionaal Structuurplan regio Eindhoven (RSP) vastgesteld als herziening van het RSP ’97. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 8 maart 2005 het herziene Regionaal Structuurplan regio Eindhoven goedgekeurd. Bovendien hebben ze, op basis van het Regionaal Structuurplan regio Eindhoven, een Provinciaal uitwerkingsplan Zuidoost-Brabant vastgesteld als uitwerking van het Streekplan 2002. Vanwege de intensieve samenwerking tussen het SRE en de provincie Noord-Brabant zijn deze beide nagenoeg identieke plannen in één boekwerk samengevoegd.
1242
2   Link   Beter Bereikbaar Zuidoost Brabant (BBZOB)
Beter Bereikbaar Zuidoost Brabant (BBZOB)

De afgelopen jaren is in Zuidoost-Brabant geïnvesteerd in het fenomeen 'netwerkbenutting'. De steeds slechter wordende bereikbaarheid van de regio, zich manifesterend in lange files, veel ongevallen en economische schade, vroeg en vraagt om een gezamenlijke aanpak. Door het project Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant (afgekort BBZOB) op te starten is door alle 23 wegbeheerders in de regio Zuidoost-Brabant (21 SRE-gemeenten, Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat Noord-Brabant) het gezamenlijke bereikbaarheidsprobleem onderkend.
1163
3   Link   MIRT Verkenning
Pilot MIRT-verkenning Zuidoostvleugel BrabantStad
De Zuidoostvleugel Brabantstad is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Het is de meest toonaangevende kennis- en innovatieregio van Nederland en een belangrijke kennisregio in Europa. De sterke positie van de regio is mede te danken aan de unieke combinatie van wonen, werken en landschap. De Zuidoostvleugel Brabantstad wil deze positie de komende jaren behouden, respecteren en uitbouwen onder de noemer Brainport.
1157
4   Link   MEROS
Dinsdag 10 november 2009 heeft de stuurgroep MEROS het concept MER-rapport inzake de verstedelijkingsopgave (wonen en werken) voor het Oostelijk deel van de Stedelijke regio Eindhoven-Helmond (MEROS) en de locatiekeuzenotitie MEROS gepresenteerd. De opgave die in MEROS onderzocht is bestaat uit 4500-6000 woningen en 140-190 hectares bedrijventerrein
1148